Otevřený dopis: Stížnost na porušení plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání

29.9. 2021598x

Vážení členové Rady České televize, 

obracím se na Vás s touto oficiální stížností na přístup České televize, především pak jeho zpravodajství, k politické formaci Trikolora Svobodní Soukromníci a jejím reprezentantům. 

Jak jistě víte, dne 6. září 2021 jsme se obrátili na Radu České televize se stížností, která se týkala pravidel předvolebního vysílání České televize a především způsobu, jakým veřejnoprávní televize vybrala politické subjekty, které dostanou prostor v předvolebních debatách. 

Nad rámec této stížnosti však musíme vyjádřit své velké znepokojení nad tím, jakým způsobem přistupuje redakce zpravodajství k prezentaci názorů, postojů a stanovisek politického hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci. Ráda bych zdůraznila, že naši formaci již dnes reprezentují tři poslanci a jeden senátor Parlamentu České republiky, členové naší formace jsou zastoupeni v krajských, městských a obecních zastupitelstvech, mezi našimi členy je řada starostů a místostarostů. Zároveň pokládám za důležité konstatovat, že naše formace prezentuje de facto jako jediná politická strana a hnutí v naši zemi ryze pravicové a konzervativní postoje, brání normální svět před pokrokářskými ideologiemi a sociálním inženýrstvím, kritizuje přebujelý státní i bruselský aparát a otevřeně prosazuje ochranu českých národních zájmů před poklonkováním se jakýmkoliv mocnostem. 

Také z tohoto důvodu se nemůžeme zbavit dojmu, že právě s ohledem na názory a postoje jsme záměrně vynecháváni ze zpravodajství České televize, čímž dochází nejen k vědomé diskriminaci a zásadnímu nenaplnění veřejnoprávního poslání České televize, ale také k ovlivnění rovné volební soutěže v souvislosti s nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. 

V této souvislosti je možné se mimo jiné domnívat, že se tak děje účelově, protože se naše formace Trikolora Svobodní Soukromníci netají svou kritikou České televize a budeme-li ve volbách úspěšní, budeme prosazovat úsporná opatření napříč státním sektorem, tedy včetně České televize. Zároveň budeme chtít otevřít diskuzi o změně koncesionářských poplatků z povinných na dobrovolné. 

Z výše uvedeného je možné se domnívat, že právě to jsou hlavní důvody, proč formace Trikolora Svobodní Soukromníci nedostává prostor ve zpravodajství veřejnoprávní České televize. Mimochodem, jde o výrazný kontrast nejen s přístupem všech ostatních televizních stanic v České republice (TV Nova, CNN Prima News, TV Barrandov apod.), ale také dalších celoplošných médií, která dávají vyvážený prostor i zástupcům naší formace. V případě České televize však nejde o žádnou proporcionalitu (což je možné si ověřit jednoduchou kvantitativní analýzou), ale dle našeho soudu o účelové a cílené blokování názorového proudu, který naše formace hájí. 

Žádáme proto Radu České televize, aby v této věci neodkladně zasáhla. 

Budu se těšit na Vaši odpověď, kterou očekávám obratem. 

Děkuji a přeji pěkný den

S pozdravem 

Zuzana Majerová Zahradníková
Předsedkyně Trikolora Svobodní Soukromníci 

Bráníme
normální svět, svobodu,
děti, zdraví a vaši peněženku

Přidejte se: CHCI BÝT SOUČÁSTÍ
Podpořte nás: CHCI PŘISPĚT DAR

Komentáře