Vy netušíte, co přijde. Tálibán ustaví ,,vůdce“. A muslimové u nás…

31.8. 20212273x

Afghánistán se stane další zemí podporující mezinárodní terorismus a začne na svém území budovat výcvikové tábory a školící střediska pro teroristické skupiny určené k působení v Evropě. Myslí si to bezpečnostní expert David Bohbot, který se věnuje studiu terorismu a metod jeho prevence více než 30 let. „Znovu se ukáže slabost Západu a jeho neschopnost čelit rostoucímu vlivu radiálního islámu. Začne se stěhovat i hodně lidí ze zemí Blízkého východu a Afriky, protože se tam začnou šířit války a islamizace. A Evropa je pro imigranty stále nejoblíbenější destinací,“ nahlíží do brzké budoucnosti Bohbot. Podle stínového ministra vnitra formace Trikolora Svobodní Soukromníci dojde k růstu rizika radikalizace místních muslimů, urychlí se procesy islamizace a také pravděpodobnost teroristických útoků v mezinárodním měřítku.

Všichni s napětím sledují vývoj událostí v Afghánistánu. Očekával jste, že Tálibán se tak rychle chopí moci?  

Ano, čekal jsem to. Už 11. července jsem na svém Facebooku popsal přesně to, co se v uplynulých dnech skutečně stalo. Že útěk Američanů způsobí chaos a že Tálibán už si v podstatě dělá, co chce. Američané se chovali hloupě, pokud nedokázali vidět to, co jsem jasně viděl já. Nesouhlasím s lidmi, kteří říkají, že to udělali schválně. S největší pravděpodobností opravdu věřili, že afghánská armáda bude bojovat a Tálibán jim dá víc času na organizovaný odsun vojáků a civilistů.

Kde se podle vás stala největší chyba? Proč se teď celý svět dívá na USA a jeho spojence jako na ty, kteří prohráli válku o Afghánistán?  

Důvod, proč se to stalo, je, že neposlouchali ty správné lidi. Jsem si jist, že Američané, kteří dlouho bojovali v této oblasti a znají mentalitu místních lidí, očekávali totéž, co já. Ale byli ignorováni. 

Jak podle vás splnila svou roli česká vláda? Reagovala na vývoj událostí v Afghánistánu dostatečně rychle, především s ohledem na nutnost evakuace našich občanů? 

Naše vláda dělala to, co obvykle. Pasivně přihlížela a poslouchala pokyny ze zahraničí. Osobně mě to mrzí. Stát přece nemusí mít 100 milionů obyvatel, aby dokázal vzít věci do vlastních rukou a vytvářel vlastní zahraniční a bezpečnostní politiku. Znám příklady i menších zemí, které berou věci do vlastních rukou a vytváří vlastní budoucnost. Jestliže jednou dostanu tu možnost, postarám se, abychom to dělali stejně. 

Velká debata se vede o tom, jestli vůbec a kolik Afghánců jsme měli evakuovat do České republiky a jaký má být teď jejich osud. Jak se na tuto věc díváte ze svých zkušeností vy? 

 S dovolením teď budu mluvit jako Izraelec. Když izraelská armáda odešla z jižního Libanonu, dostala se do podobné situace. Každý, kdo se chtěl odstěhovat do Izraele, prošel tvrdými výslechy a prověrkami. Hodně lidí bylo odmítnuto, i když to pro ně mohlo znamenat rozsudek smrti. Vystěhovalci z Libanonu nedostali příliš možností někomu ublížit, nebo se radikalizovat. Libanonci museli striktně respektovat izraelské zákony a způsob života občanů Izraele a věděli, že při porušení pravidel mohou být kdykoliv vyhoštěni. Takhle to je správně. Prioritou musí být bezpečnost vlastního národa. Mezi Izraelci a Čechy je však velký rozdíl. Izraelci jsou tvrdí, nenechají se ovlivnit. Navíc rozdíly v mentalitě mezi nimi a Libanonci nejsou ani zdaleka tak velké, jako rozdíly mezi Čechy a obyvateli Afghánistánu. Agresivita Afghánců by žádného Izraelce nestrašila. Tady je to jinak. V Izraeli byl proces integrace Libanonců úspěšný. Ti, co se tam dostali, se stali dobrými občany a jejich děti běžně sloužili i v izraelské armádě. Obávám se, že v ČR budou výsledky zcela odlišné. 

Mnozí předpokládají, že převzetí moci Tálibánem povede k další velmi masové vlně migrace a i naše země může čelit přílivu uprchlíků. Vidíte to stejně?  

Samozřejmě. Vývoj v oblasti Afghánistánu a masový exodus migrantů ovlivní nejen Irák a Sýrii. Znovu se ukáže slabost Západu a jeho neschopnost čelit rostoucímu vlivu radiálního islámu. Začne se stěhovat i hodně lidí ze zemí Blízkého východu a Afriky, protože se tam začnou šířit války a islamizace. A Evropa je pro imigranty stále nejoblíbenější destinací.  

Co s tím? Dá se tomu nějak čelit?

Musíme se na to připravit. Pořád se mluví o legálních a nelegálních migrantech, o tom, koho přijmout a koho ne. Ve skutečnosti je to ale jinak. V ČR aktuálně žije legálně i nelegálně již více než tři čtvrtě miliónu cizinců mnoha národností a vyznání. Naše kapacity integrovat další jsou už vyčerpány. Politici, a především česká vláda si to musí přiznat a příliv dalších migrantů zakázat. Myslím těch legálních. Nikdo přece nemá zájem, aby minority v ČR neomezeně rostly, a to i z důvodu pandemie Covid-19 a jejích očekávaných ekonomických dopadů. I proto musí naše bezpečnostní složky konečně začít skutečně bojovat s nelegální migrací a zastavit ji. Jako stát musíme postupovat jednotně, tvrdě a nekompromisně. Riziko, které ilegální migrace představuje pro budoucnost nejen České republiky, je velmi vysoké. 

Jaký sled událostí očekáváte v Afghánistánu v dalších měsících? A především, co tyto události budou znamenat pro občany České republiky?  

Vedle stále sílících migračních vln a snahy EU o redistribuci migrantů bude vývoj v ČR ovlivňovat i to, že se Tálibánu v Afghánistánu povedlo to, co se nepodařilo islámskému státu v Sýrii, tedy vytvořil zárodek islámského chalífátu. Nyní se snaží o jeho mezinárodní uznání, i když pod zdánlivě nevinným názvem Islámský emirát Afghánistán. Až k tomu dojde, bude stačit už jen jmenovat chalífu a obratem získají milióny podporovatelů po celém světě. I z tohoto důvodu bude vliv událostí v Afghánistánu na nás ČR narůstat. Dojde k růstu rizika radikalizace místních muslimů, urychlí se procesy islamizace a také pravděpodobnost teroristických útoků v mezinárodním měřítku. Na nic z toho bohužel nejsme vůbec připraveni.

Přestože se Tálibán snaží tvářit „civilizovaně“, stále je spojován se světovým terorismem. Máme se obávat zvýšené hrozby teroristických útoků třeba i v Evropě? 

Existují tři možné typy teroristických organizací a jejich kombinací. Vnitřní, působící výhradně na vlastním území, dále vnitřní s vnější podporou, a konečně teroristická organizace na úrovni nepřátelského státu, poskytující podporu teroristům jak v zemích jejich působení, tak na vlastním území. Teroristické organizace třetího typu prakticky nelze zničit, pokud se je nepodaří izolovat od podpory nepřátelského státu, což je velmi obtížné. Osobně se obávám, že se Afghánistán stane další zemí podporující mezinárodní terorismus a začne na svém území budovat výcvikové tábory a školicí střediska pro teroristické skupiny, určené k působení v Evropě. Za uplynulých 20 let měli příležitost nás dobře poznat, naši mentalitu, silné stránky i slabiny, a mohou to výborně využít. Mají náladu vítězů, a to je nebezpečné.

Čeho vlastně dosáhly USA válkou vedenou na území Afghánistánu? 

Američané měli v Afghánistánu dva cíle. První – zbavit se organizace al-Kaidá a pomstít se za teroristický útok 11. září, a druhý – přinést do Afghánistánu demokracii a západní způsob života. Co se týká demokracie a západního způsobu života, výsledky byly stejné jako v Iráku. Totální selhání. Nemůžete zvenčí vnutit způsob myšlení a života lidem, kteří k tomu nejsou zralí, mají úplně jinou kulturu a náboženství hraje v jejich životě velkou roli. V případě organizace al-Kajdá byli zpočátku úspěšní. Už v roce 2011 se zbavili bin Ládina a al-Kajdá téměř zničili. Ale k ničemu to nevedlo, protože po jejich útěku z Afghánistánu se Al-Kajdá i jiné teroristické organizace cítí vítězi a velmi je to povzbudilo. Říká se, že ve válce je někdy nejlepší způsob použití zbraní pouze dát najevo, že je máte. Když je použijete a selžete, příště už nikoho nevystrašíte. Bohužel, přesně tohle se stalo „silnému kovbojovi“ USA.  

Jak je podle vás Česká republika připravena na možné teroristické hrozby?  

Odpověď je jednoduchá. Nejsme připraveni ani v nejmenším. Ani vláda, ani parlament, ani bezpečnostní složky včetně policie a už vůbec ne občané. Je to jako s pandemií Covid-19. Nová nemoc, kterou neznáme, nemáme s ní žádné zkušenosti a naše imunita a rezistence vůči ní jsou nulové. Mohu si to dovolit říct. Studiu podstaty terorismu a metod jeho prevence se věnuji už více než 30 let. Myslím, že byste v ČR jen obtížně hledali člověka s mými znalostmi a praktickými zkušenostmi. Proto vím i to, že plánovači teroristických činů situaci v ČR dobře znají a nebudou se rozpakovat ji využít k šíření strachu a dosahování vlastních cílů. 

Co byste chtěl změnit jako stínový ministr vnitra za formaci Trikolora Svobodní Soukromníci v oblasti boje proti terorismu a obecně ve zvyšování bezpečnosti občanů?  

Nejspíš skoro všechno. Začal bych policií a občany. Každý by měl vědět, co může čekat a jak rychle a efektivně reagovat, pokud nastane krizová situace. Spoléhat se jen na speciální jednotky je zásadní chyba. Teroristické útoky jsou většinou krátké, rychlé a velmi brutální. Další na řadě jsou zpravodajské služby. S pomocí vysoce kvalifikovaných odborníků jsem připravil program na zvýšení jejich schopností sledování a infiltrace, které jsou velmi důležité právě v boji proti terorismu. Musím ale zdůraznit, že můj bezpečnostní plán pro formaci Trikolora Svobodní Soukromníci neřeší pouze terorismus, ale je podstatně komplexnější a zahrnuje prakticky všechny oblasti, ohrožující naši bezpečnost jako státu i jednotlivých občanů.

Boj s nelegální migrací má v programu většina politických stran. V čem se od nich liší právě Trikolora Svobodní Soukromníci?  

Programy jiných politických stran, sestavované lidmi s minimálními zkušenostmi a znalostmi o skutečné podstatě a dopadech této hrozby na bezpečnost státu a jeho obyvatel, nelze s naším programem vůbec srovnávat. Nechceme o nelegální migraci jenom mluvit. Připravil jsem tři hlavní směry boje proti ní a způsobů, jak jednat s nelegálními migranty. Ty zahrnují zahraniční iniciativy a aktivity mimo území ČR. Zadruhé tuzemské akce, tedy co je třeba udělat, doporučené zákony a scénáře identifikace a jednání s ilegálními migranty, kteří už jsou na našem území a používají falešnou identitu, falešné pasy, nebo potvrzení trvalého pobytu atd. Zatřetí pak přesný plán, jak jednat, případně jak spolupracovat s lokální muslimskou komunitou, jak tlumit tendence k její radikalizaci a islamizaci a zajistit si jejich loajalitu vůči českému státu tak, aby nebyli nebezpečím. Mám hodně dalších návrhů vycházejících ze zkušeností Izraele a garantují, že žádná jiná strana nemůže nabídnout natolik komplexní řešení. 

Když budete úspěšní a budete součástí českého parlamentu, co bude v oblasti bezpečnosti vaší největší prioritou? 

Mojí prioritou bude aktualizovat ve spolupráci s dalšími odborníky soupis všech potenciálních bezpečnostních hrozeb, seřadit je podle rizikovosti a předložit mnou nabízená řešení. Chci se stát členem bezpečnostního výboru Sněmovny, seznámit ho se všemi body mého plánu a s pomocí ostatních členů výboru okamžitě začít pracovat na změnách každého aspektu, který ovlivňuje naši bezpečnost. Musíme neprodleně začínat měnit koncepci a metodologii výcviku bezpečnostních složek a zlepšit jejich spolupráci a koordinaci. Musíme také přezkoumat příslušné zákony a navrhnout jejich změny. Na členství ve Sněmovně se dívám jako na své poslání a čas, který, pokud mi bude dán, budu moci věnovat tvrdé práci ve prospěch naší společné bezpečné budoucnosti.

Rozhovor vyšel na portálu Parlamentní Listy ZDE.

Bráníme
normální svět, svobodu,
děti, zdraví a vaši peněženku

Přidejte se: CHCI BÝT SOUČÁSTÍ
Podpořte nás: CHCI PŘISPĚT DAR

Komentáře