Usiluji o soudní zrušení šikany našich dětí

27.8. 2021633x

Emeritní slovácký senátor Ivo Valenta jakožto otec školou povinných dětí ve spolupráci s advokátem Zdeňkem Koudelkou podnikl zásadní krok směrem k zastavení státem organizované šikany školáků.

Dnes tak byl podán návrh na zrušení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. To mimo jiné reguluje povinnou školní docházku dětí nátlakem k očkování, nucení k testování, případně tresty v podobě vyčlenění dětí z kolektivu vrstevníků.

„Nebudu sedět v koutě a ohýbat záda. Vždy budu bojovat proti lidské blbosti. To, co vláda páchá na současné generaci našich dětí, je naprosté zvěrstvo. Nejen, že dětem prakticky rok znemožnila řádnou výuku, sport a sociální kontakty, nadále navíc vymýšlí nové a nové způsoby jejich šikany. Je naprosto nepřijatelné, aby byly netestované děti nuceny dusit se po celou dobu školní výuky v rouškách či respirátorech a k tomu navíc byly v podstatě izolovány od vrstevníků. Toto opatření postrádá logiku – vždyť po cestě do školy i ze školy, stejně jako v rámci mimoškolních a volnočasových aktivit, se spolu děti stýkají, a to bez jakýchkoliv omezení,“ vysvětluje důvody podání návrhu bývalý senátor Ivo Valenta, a dále dodává: „Pobyt dětí v roušce považuji vyloženě za nezdravý a poškozující imunitu. Dítě potřebuje čerstvý vzduch. V jeho raném věku se vytváří imunitní systém. Není možné, aby např. osm hodin denně mělo omezený přísun vzruchu. To, aby děti byly jakýmkoliv způsobem znevýhodňovány a oddělovány od kolektivu, je pak naprostá nehoráznost. Mají vůbec autoři těchto nesmyslů děti? Dokáží si představit, jak taková separace může ovlivnit křehkou dětskou psychiku, potažmo chování spolužáků k nim?“

Ministerstvo dle autorů návrhu vytváří bludný kruh omezení, z něhož nabízí únik jediné – a to podrobení se „dobrovolnému očkování“.

„Napadneme-li vymáhání tzv. dobrovolného očkování, namítne ministerstvo, že se přece lze testovat nebo rouškovat. Napadneme-li testování, ministerstvo namítne, že se naopak lze očkovat nebo rouškovat. Tedy platí, že vynucování „dobrovolného“ očkování, rouškování ani testy zdravých dětí ve školách (které nejsou ohniskem infekce), nemá oporu v zákoně,“ konstatuje advokát Zdeněk Koudelka. „Ministerstvo zdravotnictví v rámci mocenské pomoci obchodnímu odbytu očkovací látky a testů citově vydírá rodiče. Vytváří na ně tlak skrze děti. Dítě a jeho rodič se tedy na popud ministerstva zdravotnictví v praxi musí podrobit obchodní podpoře výrobců a obchodníků s vakcínami a testy. V opačném případě dítě ponese následky v podobě povinnosti nosit roušku či respirátor, segregace při obědě, odděleného WC, zákazu zpěvu, a pro kondici dětí naprosto nezastupitelného tělocviku,“ říká dále Zdeněk Koudelka.

Očkování je vynucováno, přitom je však právně deklarováno jako dobrovolné. Právě v tom dle autorů návrhu spočívá pokrytectví státu. Při skutečně povinném očkování by totiž stát musel odpovídat za způsobené škody. Této povinnosti se však dle autorů návrhu vyhýbá tím, že tuto variantu označuje jako dobrovolnou. Na straně druhé ji však vynucuje různými omezeními a zákazy.

„To, co předvádí naše vláda od začátku pandemie, je naprostý Kocourkov, který ve světě nemá obdoby. Opatření se mění ze dne na den, málokdo se v nich stíhá zorientovat. Ze soudních rozhodnutí má ministerstvo zdravotnictví legraci. Sotva je jedno opatření prohlášeno za nezákonné, vláda přijme nové, prakticky identické. Právě tento chaos byl důvodem, proč jsem se rozhodl kandidovat za formaci Trikolora Svobodní Soukromníci, která sdílí stejné názory jako já. Nemůžeme dál dovolit šikanu nás všech a především dětí, které jsou nejzranitelnější skupinou a naší budoucností. Tuto diktaturu musíme zastavit – je minutu po dvanácté,“ doplňuje Ivo Valenta.

Emeritní senátor Ivo Valenta i autor návrhu advokát Zdeněk Koudelka společně věří tomu, že se Nejvyšší správní soud jejich návrhem bude zabývat co nejdříve a rozhodne ve prospěch dětí.

Článek vyšel na portálu Parlamentní Listy ZDE.

Bráníme
normální svět, svobodu,
děti, zdraví a vaši peněženku

Přidejte se: CHCI BÝT SOUČÁSTÍ
Podpořte nás: CHCI PŘISPĚT DAR

Komentáře